NAV 3.0

Sziasztok!

Kezdjük egy idézettel a NAV oldaláról:

A NAV március végéig nem szab ki mulasztási bírságot akkor, ha az áfaalanyok nem vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerülnek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe.

2021. január 4-től változnak a kötelező számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályok: minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról[1, amire az Áfa tv. számlázási szabályai alkalmazandóak, adatot kell szolgáltatni a NAV részére.

Ez azt jelenti, hogy a belföldi áfaalanyoknak kötelező adatot szolgáltatniuk a belföldi számlázási szabályok hatálya alá tartozó számlákról, azaz alapvetően minden belföldön teljesített[2] ügyletről kiállított, kibocsátott számláról, függetlenül a vevő jogállásától.

Tehát 2021. január 4-től

  • a nem áfaalany belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, szervezet,
  • a nem belföldi áfaalany, azaz más tagállami vagy harmadik országbeli áfaalany

részére számlázó programmal kiállított vagy kézi úton kibocsátott számlák adatait is kötelező lesz beküldeni a NAV-hoz.

Kivételt képez, így nem kell adatot szolgáltatni azon távolról is nyújtható szolgáltatások bizonylatáról, amely szolgáltatások után az adóbevallási és fizetési kötelezettségét az adóalany az egyablakos (MOSS) rendszerben teljesíti.

A szankciómentességet egyebek mellett az is indokolja, hogy a COVID-19 járvány újabb hulláma miatti korlátozások akadályozhatták az adózókat az új szabályokra való felkészülésben.

2021. március végéig tehát még van lehetőség a számlázó programok felkészítésére és a kiterjesztett, kötelező számlaadat-szolgáltatás teljesítésére. Akik még kézi számlatömböt használnak, ez alatt az idő alatt áttérhetnek a gépi számlázásra, ami megkönnyíti az adatszolgáltatást.

2021. március 31-ig a NAV nem alkalmaz szankciót az alábbi esetekben:

  • Ha az adatszolgáltatásra kötelezett áfaalany a számlázó programmal kiállított olyan számláról, amiről a 2020. július 1-jén érvényes szabályok szerint kötelező adatot szolgáltatni, a 2020. július 1-jétől érvényes szabályok szerint (vagyis 2.0-ás verziójú séma alkalmazásával) szolgáltat adatot.
  • Ha az áfaalany nem teljesíti a kötelező adatszolgáltatást az olyan számláról, amiről csak 2021. január 4-től kell adatot szolgáltatni.
  • Ha az áfaalany olyan számláról teljesít adatszolgáltatást, amiről a 2020. július 1-jén érvényben lévő szabályok szerint nem kötelező adatot szolgáltatni, azonban az adatszolgáltatása nem megfelelő.

A számlakibocsátó adóalanyok közül azok, akiknek 2021. január 4. előtt nem kellett online számlaadat-szolgáltatást teljesíteniük, kizárólag akkor mentesülnek a szankció alól, ha legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett első számla kiállításának napjáig regisztrálnak a NAV Online Számla rendszerben. A fentieknek megfelelő esetekben a szankciómentességnek nem feltétele a jelzett időszakban nem teljesített adatszolgáltatás utólagos pótlása vagy a nem megfelelő adatszolgáltatás utólagos korrekciója.

A regisztrációra vonatkozó bővebb információ a következő weboldalon található: https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol.

A regisztráció a https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start weboldalon végezhető el, ahol egy rövidfilm is segíti az Online Számla rendszerbeli regisztrációt.


[1] A továbbiakban a számla, a módosító és az érvénytelenítő számla együtt: számla.

[2] Azt, hogy az ügylet belföldön teljesített-e, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) előírásai alapján kell megállapítani. Fontos megjegyezni, hogy egyes, nem belföldi teljesítési helyű ügyletek bizonylatáról is keletkezhet számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, ha a bizonylatolás során az Áfa tv. számlára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Forrás: NAV – Általános forgalmi adó (gov.hu)

A DOKI a mai naptól átáll a NAV3.0 -s verziójára (10.0.1214 – 1.287)

Mire kell odafigyelni, mi változott?

A Nav 3.0 verziótól, a magánszemélyeknek kiállított számlák esetén, a személyes adatok feltöltése tilos. Ez azt jelenti a tulajdonosok adatait már nem kell az adatszolgáltatásnak tartalmaznia.

A megfelelő adatszolgáltatást a Doki, a lenti kép jobb oldalán lévő NAV3.0 választólista alapján tudja eldönteni, majd automatikusan kezelni a feltöltést:

Hibás jelölések:

Amennyiben van kitöltve adószám és jobb oldalon Magánszemély van kijelölve (mint a fenti példában), a Doki számla lezárása esetén figyelmeztet, hogy hibás a jelölés:

Nem -re kattintva javíthatunk.

Ha Cég van kijelölve, de nincs adószám:

Nem lehet adószám nélkül cégnek számlát kiállítani. Hibás adószámmal igen, de azt a NAV nem fogja befogadni és sztornó lesz a vége.

 

A vevő alapértelmezett típusa a kartonon beállítható:

 

Itt a vált gombbal átállítjuk a típust pl. Cég -re, a Doki számlázáskor már tudni fogja mi az alapértelmezett beállítás és a megfelelő jelölést hozza.

 

Az Iroda – Számlák modul a fő irányítópult, itt ellenőrizhető az adatszolgáltatás. Egy új oszloppal bővült ami a NAV által elfogadott vevőtípusokat jelöli:

 

PRIVATE_PERSON -MAGÁNSZEMÉLY

DOMESTIC – BELFÖLDI CÉG

OTHER – KÜLFÖLDI VEVŐ

A Doki több ellenőrzést csinál az alap adatok esetén, de ettől függetlenül oda kell figyelni a helyes adatokra (hibás irányítószám, település, címadat, név stb.)

Cég esetén ha hibás adószámmal próbálunk felölteni adatot a NAV visszadobja és azt kötelesek vagyunk minuszolni, majd javítás után újra kiállítani (sztornó).

A Doki sztornó ablakában van lehetőség azonnal számlát ismételni (ilyenkor elkészül a sztornó és az eredeti számla adataival új számlát tudunk zárni – sárga képernyő, itt van lehetőség adatváltoztatásra).

Amennyiben a számla zöld a bizonylat fel lett töltve és el lett fogadva a NAV által.

Amennyiben a bizonylat tűrkíz a bizonylat fel lett töltve és a NAV visszajelzésére vár (ezen visszajelzéseket a Doki minden számla lezárásakor letölti amennyiben már elkészültek, minden várakozó számla esetén, kilépéskor szintén és jelzi ha gond van).

Amennyiben a bizonylat piros szinű azt a NAV visszadobta és a harmadik, “Nav visszajelzés” oszlop tartalmazza a válaszát (a hiba okát – ezen hibákat még fogjuk pontosítani, magyarosítani, jelenleg a NAV válaszai láthatóak itt).

FONTOS:

Ahhoz, hogy a fentiek működjenek a számlatömbök beállításainál be kell legyenek állítva a kapcsolati adatok melyek a nav onlineszámla oldalán hozhatók létre. Az ezzel kapcsolatos részletes leírás a weblapunkon, szintén megtalálható.

Könnyű és eredményes számlázást kívánva,

Botha Levente – 2020.02.11